PRIMARIA COMUNEI PRIGOR

Judetul Caras Severin

EDUCATIE

    Tipuri de invatamant:
 • prescolar: o grupa nivel I si o grupa nivel II
 • primar: simultan I-III si II-IV
 • gimnazial: 4 clase (V; VI ; VII; VIII)
 • arte si meserii: nivel I (IX-X) si nivel II (cls. a XI-a - incepand cu anul scolar 2005/2006)
    Numar de clase 10 - toate clasele lucrand intr-un singur schimb, de dimineata.

    Dotare/ mijloace de invatamant

    Laboratorul de chimie - biologie este dotat cu material, orele se pot desfasura, dar nu in cele mai propice conditii, aceasta deoarece materialul este vechi, multe din componente fiind lipsa.
    Atelierele de tamplarie sunt dotate cu masinile si utilajele necesare domeniului de "prelucrare a lemnului". De asemenea, exista un atelier de lacatusarie care contribuie la intretinerea masinilor si utilajelor din atelierele de tamplarie, servind si nevoilor localnicilor pentru intretinerea masinilor agricole.
    Materialele audio-vizuale sunt instalate intr-un cabinet adecvat, folosit de cadrele didactice pentru perfectionarea actului educational, aceast cabinet fiind dotat de catre Inspectoratul Scolar Caras-Severin cu urmatoarele mijloace moderne de invatamant: calculator Pentium 4, imprimanta, fax, videoproiector, ecran, televizor, casetofon, video, intrucat scoala noastra a fost nominalizata ca fiind "Centru de resurse fixe". Aceste mijloace folosesc si "Centrului de documentare si informare" in cadrul proiectului bilateral romano-francez "Educatia pentru informatie in medii rurale efaforizate", stabilit de I.S.J. la scoala noastra. Biblioteca este o sursa de documentare, ziarele si revistele de specialitate constituie un mijloc potrivit folosit de unele cadre didactice. Pentru o documentare mai ampla cadrele didactice folosesc si internetul.

Resurse umane

1. Descriere
Scoala este incadrata corespunzator:
 • doua educatoare
 • doi invatatori
 • opt profesori cu norma intreaga
 • doi profesori cu jumatate de norma (religie, fizica)

Dintre toate cadrele 10 sunt titulare, iar celelalte au studii corespunzatoare, mai putin cei doi maistrii instructori, care sunt absolventi ai Scolii de Arte si Meserii, dar si acestia fiind in curs de calificare.
 • doi ingrijitori
  • unul cu norma intreaga
  • unul cu jumatate de norma.
 • un fochist cu norma intreaga.
2. Corpul profesoral

    Educatoare - absolvente cu studii de specialitate, titulare pe post, cu gradul II si respectiv definitivat si vechime de 6, 7 ani. Invatatori - titulari pe post, cu gradul I si respectiv II.
Profesori - 7 titulari ai scolii cu grade didactice si vechime dupa cum urmeaza:
 • gradul I - 4 profesori cu o vechime de 36, 33, 34 respectiv 15ani
 • gradul II - un profesor cu o vechime de 8 ani
 • grad definitiv - doi profesori cu o vechime de 34 respectiv 14 ani.
 • 2 suplinitori calificati - unul cu gradul I si un debutant.
    Bibliotecarul scolii desfasoara activitate suplimentara fara indemnizatie ( domnisoara educatoare Motorga Elisabeta).
    Sapte din cadrele didactice care predau in scoala sunt localnici, iar restul navetisti (din satele invecinate).

    Nivelul pregatirii elevilor

    Descriere

 • Numar total de elevi - 245
 • Numar de elevi invatamant prescolar - 43
 • Numar de elevi invatamant primar - 40
 • Numar de elevi invatamant gimnazial - 67
 • Numar de elevi nivel I. S.A.M. - 65
 • Numar elevi nivel II. S.A.M -30
 • Numar de bursieri - 43

 Provenienta.
     Elevii ciclului preprimar si primar provin din localitatea Prigor. La ciclul gimnazial elevii provin din celelalte scoli apartinatoare (Sc. cu cls. I-IV, Putna, Sc. cu cls. I - IV, Borlovenii-Noi) si Scoala cu cls. I - IV, Parvova. Acesti elevi sunt transportati cu ajutorul mijlocului de transport oferit de catre M.E.C.T. si sprijinul Consiliului Local Prigor. Elevii S.A.M. provin din scolile din Valea Almajului. S-au integrat, relativ bine, in colectivele claselor lor. Din punct de vedere al religiei majoritatea sunt ortodoxi, dar exista si un numar mic de baptisti. Acest lucru nu influenteaza procesul de invatamant si nu se manifesta in nici un fel nici in cadrul manifestarilor cultural-educative organizate de scoala.

Viata elevilor
    Conditiile de viata si munca ale elevilor nu sunt grozave, mai de graba dinspre mediu spre slabe; sunt destui elevi care nu au asigurate toate conditiile necesare unei bune pregatiri scolare; pentru elevii din clasele I-IV se manifesta un interes porit din partea parintilor, acesta fiind concretizat in supravegherea muncii elevilor, indrumarea lor si colaborarea cu invatatorul clasei; nu acelasi lucru se intampla si la ciclul gimnazial, elevii fiind mult mai putin controlati si indrumati, mai degraba copiii sunt folositi la diferite munci in gospodarie.
    Implicatii in activitati cultural-artistice si educative. Elevii participa in numar mare la aceste activitati organizate la nivelul scolii. Indrumati corespunzator, reusesc sa realizeze programe cultural-artistice de inalta tinuta artistica si bogat continut educativ, dovada fiind serbarile scolare organizate periodic si participarea la festivaluri si concursuri de folclor precum: Festivalul Vaii Almajului, "Alaiul Primaverii" Resita, Educatie prin arta etc. In cadrul "Cercului de sculptura si decoratiuni" s-a realizat o expozitie permanenta cu obiecte de artizanat din lemn si cusaturi nationale.
    Sub indrumarea doamnei profesoare de romana s-a reusit editarea unei reviste scolare " Inorogul ", ajunsa la nr.3.

    Activitati optionale
    Activitatile optionale au fost cuprinse in planul de invatamant, conform precizarilor M.Ed.C. (o activitate optionala la fiecare clasa - cel putin). In anul scolar 2004/ 2005 tipurile de activitati stabilite in Consiliul de Administratie, colectivele de parinti si trebuintele elevilor au fost:

 • la ciclul primar - optionalele la nivelul ariei curriculare - Tehnologii si Limba si comunicare
 • la ciclul gimnazial - optionale la nivelul ariei curriculare - Matematica si Stiintele naturii
 • la S.A.M. - optionale la nivelul ariei curriculare - Tehnologii (cerc de sculptura si cusaturi nationale)

    Orele sunt cuprinse si incluse in orarul zilnic al elevilor, desfasurandu-se la nivelul unei clase.

    Avantajele unor astfel de activitati se regasesc in intregirea si accesibilizarea cunostintelor elevilor.Finalitatile unor astfel de activitati se concretizeaza in participarea la expozitii si concursuri de sculptura si cusaturi nationale, respectiv cercul de limba si comunicare franceza.

Relatii de subordonare - I.S.J. C-S, M.Ed.C.

Relatii de colaborare: Primaria locala, Consiliul local, Comitetele de parinti pe clase si Comitetul de parinti pe scoala, familiile elevilior.

Relatii de parteneriat au fost stabilite cu Scoala Populara de Arta, Resita; Liceul teoretic "Traian Lalescu" Resita; celelalte scoli din comuna; Ocolul Silvic "Nera" Prilipet; toate institutiile locale (Dispensar, Politie, Biserica).

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI:

 • Incadrarea scolii cu personal didactic cu o inalta pregatire profesionala si interesat de formare continua, deschis schimbarii in favoarea calitatii;
 • Experienta si rezultatele obtinute in derularea proiectelor;
 • Ambientarea spatiilor educationale cu resurse materiale locale;
 • Documentele manageriale sunt realizate pe programe si proiecte;
 • Oferta educationala diversificata;
 • Aplicarea unui sistem de evaluare complex, prin imbinarea metodelor traditionale cu cele alternative;
 • Rezultate bune la invatatura si la examenele nationale;
 • Valoare adaugata in performanta scolara;
 • Parteneriate in plan comunitar local, judetean, interjudetean;
 • Activitati extrascolare si extracurriculare bogate si diversificate in vederea afirmarii personalitatii scolii in plan comunitar si a pastrarii si conservarii traditiei locale;
 • Dezvoltarea si modernizarea bazei materiale prin proiecte M.Ed.C. si ale autoritatii locale;
PUNCTE SLABE:

 • Resurse financiare si materiale insuficiente pentru reabilitarea infrastructurii (cladiri, grupuri sanitare, CDI-uri, ateliere, cabinete etc.) si pentru baza didactico-materiala (echipamente pentru atelierul de la SAM, retea de calculatoare pentru optionalul de informatic, mijloace de invatamant, materiale didactice);
 • Resurse financiare extrabugetare reduse;
 • Elevi cu motivatie scazuta pentru invatare;
 • Slaba implicare a parintilor si a altor factori educationali in proiectarea, organizarea si desfasurarea unor activitati extrascolare si extracurriculare;
 • Disfunctionalitatile din relatia scoala-familie-comunitate genereaza comportamente deviante ale elevilor: renuntarea la educatie, limbaj vulgar, distrugerea bunurilor, consum de tutun si alcool, violenta, lipsa de respect pentru cei din jur;
 • Accesul limitat al cadrelor didactice de a participa la strategii de formare legate de strategii alternative;
OPORTUNITATI:

 • Disponibilitatea autoritatilor locale de a sprijini unitatile de invatamant;
 • Oferta de formare bogata si diversificata: programe PIR si CCD;
 • Participarea la proiecte internationale sau cu finantare externa;
 • Interesul unor agenti economici pentru sprijinirea procesului de formare profesionala;
 • Potential etnografic si folcloric nevalorificat;
 • Accesul la Internet.
AMENINTARI:

 • Rata scazuta a natalitatii si reducerea populatiei scolare;
 • Mobilitatea familiilor in cautarea unui loc de munca;
 • Contextul socio-economic destabilizator al localitatii si al judetului;
 • Pierderea traditiilor si a obiceiurilor in contextul modernizarii localitatii.