UAT Comuna Prigor anunță prestatorii autorizați despre intenția de a încheia un contract de achiziție publică directă în valoare totală estimată de 134.310,96 lei fără TVA privind Cadastrare Sistematică pentru 6 sectoare cadastrale cumulând un număr total estimat de 846 parcele. Prestatorii autorizați interesați sunt rugați să ne contacteze în vederea ofertării.