Primaria Prigor anunta intentia realizarii lucrarii ”Repararea zidului imprejmuitor la casa nr. 405”, din Prigor, proprietatea primariei, cu o valoare estimata de 50.000 RON + TVA.

Documentatia aferenta (devizul oferta) se regaseste in atasament.

Asteptam ofertantii sa depuna oferta la sediul primariei sau prin email la adresa pr_prigor@yahoo.com. Oferta va cuprinde adresa de inaintare, copie certificat ONRC din care sa rezulte ca are activitatea de lucrari in constructii sau reparatii sau alte activitati similare in obiectul de activitate, copie CUI, certificat fiscal pentru impozite si taxe locale.

Termenul de depunere a ofertei este 15 februarie 2024.

Termenul de depunere a contestatiilor - 3 zile de la data comunicarii acceptarii/respingerii ofertei.