Anunt public privind concesionarea unui teren de 5000 mp din domeniul public al comunei in vederea exploatarii de agregate minerale naturale (roca)

UAT COMUNA PRIGOR, cu sediul in localiatea Prigor, str principala, nr. 323, judetul Caras Severin, CIF 3227580, telefon/fax 0255243887, e-mail pr_prigor@yahoo.com, reprezentata legal prin Mot Antonica in calitate de primar.

Suprafata de teren situata in satul Borlovenii Vechi, comuna Prigor, identificata prin extras de Carte Funciara, nr. 30035 Prigor

- suprafata terenului: 5000 mp;

-valoarea de inventar: 6346 lei.

Documentele privind inchirierea prin licitatie publica (caiet de sarcini, documentatie de atribuire) se pot achizitiona la sediul primariei comunei Prigor, compartimentul ”casierie”, zilnic intre orele 8-16.

Pretul caietului de sarcini este de 50 de lei.

data limita de depunere a ofertelor de participare: 08.07.2019 - sediul primariei Prigor, judetul Caras Severin, zilnic intre orele 8-16.

Licitatia se va organiza la sediul primariei Prigor, in data de 10.07.2019 ora 10. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255243832

Prezentul anunt se transmite spre publicare in data de 14.06.2019

 

                                                     primar, Mot Antonica