Primaria Comunei Prigor, reprezentata de dl. primar Mot Antonica, organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare pentru inchirierea pajistilor permanente proprietate publica, catre crescatorii de animale.

Licitatia va avea loc in data de 11.06.2020, ora 9:00, la sediul primariei.

Conditiile de inscriere cat si toate taxele aferente sunt prevazute in documentatia de atribuire ce poate fi pusa la dispozitia persoanelor interesate prin grija secretarului comunei, incepand cu data de 25.05.2020 si pana la data de 09.06.2020, ora 14:00